AktualnościDoradca naszej kancelarii w głównym wydaniu FAKTÓW TVN

Niezmiernie miło nam poinformować, że dor. pod. Grzegorz Gębka pracujący w naszej kancelarii występował jako ekspert przy omawianiu problemów podatkowych ujętych w głównym wydaniu FAKTÓW stacji telewizyjnej TVN. Gratulujemy. Poniżej linki do materiałów https://fakty.tvn24.pl/ogladaj-online,60/ministerstwo-finansow-zaostrza-przepisy-dotyczace-kas-fiskalnych,941156.html https://fakty.tvn24.pl/ogladaj-online,60/podatek-komunijny-niezgloszenie-darowizny-powoduje-opodatkowanie-jej,935255.html

Nowe obowiązki związane z kasami fiskalnymi. Kasy rejestrujące on-line.

Począwszy do 1 stycznia 2020 r. pierwsza grupa podatników zostanie przymuszona do zakupu i posługiwania się wyłącznie kasami umożliwiającymi łączenie się z centralnym systemu teleinformatycznym prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Stopniowo kasy on-line mają zastąpić dotychczasowe urządzenia

Sprzedaż odziedziczonej nieruchomości

Dobra wiadomość dla osób, które mają zamiar sprzedaż nieruchomości nabyte w drodze spadkobrania, już od 1 stycznia 2019 r. szykują się korzystne zmiany w tym zakresie.

Brak PESEL w CEIDG jest podstawą do wykreślenia wpisu

Ważna informacja dla niektórych osób prowadzących działalność gospodarczą zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Z dniem 19 maja 2018 r. wpis przedsiębiorcy, który nie zawiera numeru PESEL może zostać automatycznie wykreślony.

Dochody z pracy za granicą a zeznanie roczne w Polsce

Czy każda osoba uzyskująca dochody poza Polską, powinna się rozliczyć także w kraju? Czy trzeba będzie dopłacić podatek? Czy pokazywać fiskusowi źródła zagranicznych dochodów? Pytań wiele, a czasu do złożenia zeznania rocznego za 2017 r. coraz mniej. Termin upływa już 30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek). Co zatem robić? Jak ustalić swoje obowiązki oraz sposób rozliczenia?

Ustawodawcze absurdy Ministerstwa Finansów

Czyli jak komunikatami na stronach internetowych MF tworzy się oraz psuje prawo i wprowadza nikomu niepotrzebny zamęt. Kliknij w tytuł i czytaj więcej...

Amortyzacja darowanego majątku. Spiesz się podatniku!

Darowany majątek a koszty (amortyzacja). Zmiana przepisów od 1 stycznia 2018 r. Wskutek planowanej zmiany przepisów (ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – na dzień 14-11-2017 przekazana Prezydentowi do podpisu, ale jeszcze niepodpisana; http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/1878_u/$file/1878_u.pdf) prawodawca ogranicza stosowaną dotąd metodę optymalizacji podatkowej – niemniej uderzy to także w tych podatników, którzy o optymalizacji w ogóle nie myśleli, a chcieliby jedynie rozliczać w kosztach otrzymany nieodpłatnie majątek.

Odzyskaliśmy kwoty nienależnie wyegzekwowane przez ZUS

Wydaje się, że w ramach postępowań egzekucyjnych prowadzonych przez naczelnika urzędu skarbowego, czy Dyrektora ZUS nie może wydarzyć się nic takiego, co powodowałoby ściągnięcie zbyt dużej kwoty należności. Działania te podejmują przecież organy wyspecjalizowane w tej materii. Poza tym egzekwuje się konkretne zaległości, odsetki oraz koszty postępowania. Posługuje się przy tym rozmaitym oprogramowaniem. Trudno więc chyba o błąd. Okazuje się jednak, że nie zawsze jest tak różowo. Działania naszych prawników doprowadziły do wykazania błędów popełnionych w trakcie egzekwowania długów należnych ZUS. Skutkuje to koniecznością zwrotu naszemu Klientowi niesłusznie ściągniętych kwot (wraz z oprocentowaniem). Problem jednak w tym, że analiza operacji wykonywanych w ramach postępowania egzekucyjnego to żmudna i czasochłonna praca, która opiera się na specjalistycznej wiedzy. Osoby, które stają samodzielnie z takim problemem twarzą w twarz (nie mając doświadczenia w postępowaniach tego typu) niestety w większości przypadków skazane są na porażkę.

Organ podatkowy przeprasza

Przy codziennych kontaktach z organami podatkowymi niekiedy spotykamy się z zachowaniami urzędników, które nie powinny mieć miejsca. Na szczęście ich przełożeni dostrzegają te nieprawidłowości, kiedy są one przez nas wytykane. Jeden z organów podatkowych wystosował do naszej kancelarii w jednej z takich spraw oficjalne przeprosiny. Smutne w tym jest jednak to, że niestety podatnicy nie mogący posiadać kompletnej wiedzy na temat zasad funkcjonowania organów bardzo często nie są w stanie poradzić sobie z przypadkami niekompetencji....

Obsługa nabycia przedsiębiorstwa

Nasza kancelaria z sukcesem zakończyła uczestnictwo przy obsłudze inwestycji polegającej na nabyciu przedsiębiorstwa oraz włączeniu go do funkcjonującej grupy gospodarczej.

Umarzanie i rozkładanie na raty

Doprowadziliśmy do umorzenia zaległości naszych Klientów (liczonych w setkach tysięcy złotych) w ZUS albo do rozłożenia ich na raty, które są możliwe do spłaty.

Jedyna na rynku książka o abolicji w ZUS

Niezmiernie miło nam poinformować, że doradca podatkowy Grzegorz Gębka jest współautorem jedynej dostępnej na rynku publikacji dotyczącej abolicji w ZUS, pt. "Abolicja w ZUS. Praktyczne aspekty umorzenia zaległości"