AktualnościAmortyzacja darowanego majątku. Spiesz się podatniku!

Wskutek planowanej zmiany przepisów (http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/1878_u/$file/1878_u.pdf) prawodawca ogranicza stosowaną dotąd metodę optymalizacji podatkowej – niemniej uderzy to także w tych podatników, którzy o optymalizacji w ogóle nie myśleli, a chcieliby jedynie rozliczać w kosztach otrzymany nieodpłatnie majątek. Mianowicie począwszy od 1 stycznia 2018 r. podatnik nie będzie mógł co do zasady rozpoznać w kosztach podatkowych odpisów amortyzacyjnych od składników majątkowych, które nabył nieodpłatnie (darowizna/spadek). Wynika to z zapisów w/w ustawy, które prawdopodobnie już niebawem wejdą w życie. Dotychczas takie ograniczenie nie istniało, co było wykorzystywane (zdaniem Ministerstwa Finansów do agresywnej optymalizacji podatkowej). Ale pojawia się co najmniej pewna możliwość, skorzystania jeszcze ze starych przepisów. Co trzeba zrobić? Nabyć majątek przed 1 stycznia 2018 r. Sytuacja o tyle dziwna, że nie wynika z obowiązujących już regulacji, czy nawet takich, które są obecnie na jakimkolwiek etapie ścieżki legislacyjnej. Wynika to mianowicie z obietnicy złożonej przez Ministra Rozwoju i Finansów. „(…)  rozwiązanie   pozwalające  na  amortyzację  nabytego  majątku  od  wartości początkowej  powinno zostać przywrócone dla dziedziczonego majątku. Jest to uzasadnione  potrzebą kształtowania dobrych warunków do zmian pokoleniowych w firmach jednoosobowych, wśród których większość to firmy rodzinne. Ułatwi to  ustawa o zarządzie sukcesyjnym, nad którą pracuje Ministerstwo Rozwoju.
Najpóźniej  wraz z uchwaleniem tej ustawy planowane jest zatem przywrócenie dotychczasowych  zasad  amortyzacji  dla  spadkobierców,  ze  skutkiem od 1 stycznia 2018 r.W  odniesieniu  do  darowizn  zaproponowane zostanie natomiast rozwiązanie, które umożliwi kontynuację amortyzacji przez obdarowanego.”

... a że obietnic trzeba dotrzymywać, obecnie czekamy tylko na kształt regulacji, które zaproponuje fiskus. Jaki z tego wniosek? Kto chce mieć możliwość korzystania z amortyzacji darowanego majątku, powinien otrzymać darowizny nie później niż przed końcem 2017 r. W odniesieniu do majątku dziedziczonego, ograniczenia w zakresie rozpoznawania kosztów podatkowych (wydaje się) nie będzie nawet po 1 stycznia 2018 r.