AktualnościBrak PESEL w CEIDG jest podstawą do wykreślenia wpisu

Jeśli w CEIDG nie podałeś swojego PESEL, zostaniesz wykreślony z tego rejestru. Jak to możliwe? Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1893 t.j.), w przypadku gdy wpis do CEIDG nie zawiera numeru PESEL, przedsiębiorca uzupełnia wpis o tę daną w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Co gorsza, jak stanowi ust. 2, po upływie w/w terminu CEIDG wykreśla przedsiębiorcę, którego wpis nie zawiera numeru PESEL. Termin, o którym mowa upływa 19 maja 2018 r.

Komplikacje na podstawie w/w regulacji dotyczą w zasadzie przedsiębiorców, którzy rejestrowali swoją działalność jeszcze w ewidencjach gminnych, tzw. EDG – przed lipcem 2011 r., jak i po tym okresie nie dokonywali żadnych zmian we wpisach. Wszyscy ci, którzy rozpoczynali działalność po wskazanej dacie musieli już posługiwać się przy tej okazji numerem PESEL.

Trzeba jednak wszystkich uspokoić. Po pierwsze w łatwy i szybki sposób można zweryfikować, czy w danych zgłoszonych w CEIDG widnieje nasz PESEL. W tym celu polecamy infolinię CEIDG https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/?D;f4789684-0f9e-40c5-91f0-bd542b061c22. Po drugie wpis w CEIDG ma charakter deklaratoryjny (odzwierciedla rzeczywistość) a nie konstytutywny (nie kreuje jej samodzielnie). Zatem, to że przedsiębiorca zostanie (nawet) wykreślony z rejestru, nie oznacza że nie prowadzi w dalszym ciągu działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy o PIT, czy ustawy o VAT. Co więcej, wykreślenie z CEIDG nie powoduje automatycznego wyrejestrowania z VAT. Dlatego taki „wykreślony” przedsiębiorca, jeśli idzie o rozliczanie się z urzędem skarbowym i ZUS, działa jak dotychczas – składa deklaracje i opłaca należności.