AktualnościOdwołanie od decyzji Polskiego Funduszu Rozwoju

Odwołanie od decyzji Polskiego Funduszu Rozwoju
Po kilku dniach od momentu rozpoczęcia naboru wniosków o subwencje, która prowadzona jest przez Polski Fundusz Rozwoju, wiadomo że przedsiębiorcy chcący korzystać z tego wsparcia nie obejdą się bez problemów. PFR weryfikuje dane podane w ramach wniosku z danymi dostępnymi w Ministerstwie Finansów i ZUS. Z sygnałów płynących od potencjalnych beneficjentów wynika, że w wielu przypadkach weryfikacje te prowadzone są negatywnie pomimo (wydaje się) zgodności danych deklarowanych z danymi. Co wtedy zrobić?

Proces odwoławczy W przypadku otrzymania decyzji o przyznaniu wsparcia w niższej kwocie niż wnioskowana Beneficjent będzie mógł złożyć odwołanie celu uzyskania pełnej kwoty wnioskowanego wsparcia, po wcześniejszym wyjaśnieniu zastrzeżeń wskazanych w informacji o powodach obniżenia kwoty wsparcia. Beneficjent ma możliwość złożenia nie więcej niż dwóch odwołań, przy czym pierwsze odwołanie może zostać złożone nie wcześniej niż 11 maja 2020 r. W przypadku otrzymania negatywnej decyzji Beneficjent może złożyć nowy wniosek.
PFR radzi w wydawanych broszurach, aby przed złożeniem wniosku zweryfikować: (i) stan zaległości w rejestrach tych instytucji, aby zminimalizować ryzyko odrzucenia wniosku, lub (ii) wymiar czasu pracy pracowników zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych.
Dlatego też w przypadku odmowy – bazując na danych wskazanych w decyzji – beneficjent powinien ustalić stan zgłoszeń wysłanych do ZUS i US, które były podstawą negatywnego rozstrzygnięcia. Dopiero następnie powinien próbować złożyć nowy wniosek o subwencję.
Natomiast w przypadku wydania przez PFR decyzji z przyznaniem subwencji niższej niż wnioskowana, beneficjent może złożyć odwołanie.
Odwołanie:
- może zostać złożone przez inną osobę reprezentującą Beneficjenta
- musi być złożone w tym samym banku, w którym składany był wniosek pierwotny, nawet jeśli wniosek pierwotny został odrzucony;
- musi zawierać ID wniosku pierwotnego;
- może dotyczyć jedynie kwoty różnicy (w przypadku uznania pierwotnego wniosku jedynie w części);
- musi zawierać wszystkie oświadczenia takie jak we wniosku pierwotnym, w tym: (i) wszystkie oświadczenia wiedzy na temat Beneficjenta i jego sytuacji gospodarczej; oraz (ii) wszystkie oświadczenia własne osoby składającej wniosek (potwierdzające posiadanie pełnomocnictwa, o odpowiedzialności karnej, RODO itd.), nawet jeśli odwołanie składa ta sama osoba, która podpisywała umowę o subwencję finansową;
- może zostać złożone nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy subwencji finansowej.

Prawnicy naszej Kancelarii służą pomocą przy przygotowywaniu wniosków do Polskiego Funduszu Rozwoju, wyjaśnianiem wątpliwości dotyczących kwot wykazywanych w ramach wniosków, jak i przygotowywaniem procesu uzyskiwania subwencji, a także ewentualnego procesu odwoławczego.

Odmowa subwencji, Polski Fundusz Rozwoju, PFR, Szczecin, subwencja, tarcza antykryzysowa, decyzja odmowna, zachodniopomorskie, Polska, dotacja, rozbieżności, zaniżone, wsparcie