AktualnościPolemiki do opinii biegłych sądowych

Zajmujemy się analizowaniem opinii biegłych sądowych wydawanych przez nich w sprawach z zakresu ekonomii, finansów, rachunkowości, podatków, funkcjonowania przedsiębiorstw. Najczęściej takie są spotykane w sprawach z ZUS, gospodarczych i karnych skarbowych. Przygotowujemy polemiki i kontr-opinie do takich dokumentów.
Z naszych doświadczeń wynika, że dokumenty tworzone przez biegłych często są powieleniem innych, wcześniej przygotowanych dokumentów. W ich ramach nie przedstawia się często dokładnej analizy przypadku a jedynie punkt widzenia biegłego. Nie przestawia się źródeł pochodzenia konkretnych koncepcji ekonomicznych, podatkowych, etc. na których biegły opiera swoje poglądy. Działamy na terenie całej Polski. 

opinie biegłych sądowych, ekonomia, finanse, rachunkowość, podatki, analiza opinii, opinie sądowe, polemika