AktualnościUmorzenie bezprawnie prowadzonego postępowania egzekucyjnego przez urząd skarbowy

Jeden z urzędów skarbowych w województwie zachodniopomorskim od kilku lat prowadził egzekucję (zdaniem urzędu) zaległych zobowiązań podatkowych. Egzekucja dotyczyła zobowiązań powstałych wskutek przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Przejęcie spadku w ten sposób ma szczególny charakter, tj. spadkobierca odpowiada za długi (stan bierny spadku) po zmarłym tylko w ograniczonym zakresie – mianowicie do wysokości stanu czynnego spadku (tzw. inwentarza). W opisywanym wypadku podatnik, który przejął takie długi spadkowe, działając zgodnie z przepisami prawa dokonał spłat wierzycieli do ograniczonej kwotowo odpowiedzialności (tzw. wartości inwentarza). Wyczerpał zatem wszystkie roszczenia, które na nim ciążyły. Organ jednak uparcie przez kilka lat twierdził, że prowadzi egzekucję w sposób zasadny, negując przy tym kolejność i wielkość spłaty zobowiązań wobec innych wierzycieli. Ograniczał w ten sposób prawa podatników, utrudniając im także codzienne funkcjonowanie.

Nasza Kancelaria przed Dyrektorem Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie wykazała, że działania Organu podatkowego były niezgodne z prawem. Skutkiem podjętych przez nas działań było uchylenie wydanych w trakcie postępowania postanowień oraz definitywne umorzenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego bezprawnie względem podatnika. Podatnik został uwolniony spod bezprawnej egzekucji.