AktualnościUstawodawcze absurdy Ministerstwa Finansów

Ostatnimi czasy ciekawą (ale jakże szkodliwą dla podatników) praktykę można zaobserwować w Ministerstwie Finansów. Mianowicie chyba standardem robi się wprowadzanie swoistej „zapowiedzi zmiany prawa” na stronach internetowych. Jeśli minister albo Sejm popełni jakiś błąd, którego logicznie nie można wytłumaczyć, na stronach MF pojawia się komunikat wskazujący, że zmienimy prawo, które zostało przez nas wprowadzone bez przemyślenia. Pytanie jaką wagę przypisywać takim wpisom. Bez wątpienia mocy prawnej nie mają, ale za to z pewnością mogą wpływać na postępowanie podatników.

Wszystko zaczęło się od przepisów nowelizacji zmieniających m.in. ustawę o PIT, na podstawie czego, począwszy od 1 stycznia 2018 r. nie można amortyzować majątku otrzymanego w darowiźnie od najbliższej rodziny. Wówczas 7 listopada 2017 r. na stronach ministerstwa pojawił się komunikat: „Projekt zmian w PIT i CIT - amortyzacja dziedziczonego majątku na dotychczasowych zasadach. Ministerstwo  Finansów  i  Ministerstwo  Rozwoju  ponownie  przeanalizowały projekt   nowelizacji   ustawy   PIT   i  CIT.  Uzgodniły,  że  amortyzacja dziedziczonego  majątku  powinna odbywać się na dotychczasowych zasadach. W odniesieniu  do  darowizn zaproponowane zostanie rozwiązanie które umożliwi kontynuację  amortyzacji.  Zmiany  odpowiadają na postulaty zgłaszane przez środowiska firm rodzinnych.Obecnie,   majątek   otrzymany   w  ramach  spadku  lub  darowizny  podlega amortyzacji  od  wartości  początkowej.  Oznacza  to  de  facto,  że  można wielokrotnie  amortyzować  te same składniki majątku, nabyte nieodpłatnie i zwolnione z podatku. Możliwość   wielokrotnej  amortyzacji  bywa  niestety  nadużywana  poprzez dokonywanie  kolejnych  darowizn  w  kręgu  najbliższej  rodziny. Dlatego w przygotowanym  przez  MF  projekcie  nowelizacji  ustawy o PIT i CIT, którą teraz zajmuje się Senat, znalazły się propozycje rozwiązań uszczelniających system i ograniczających pole do nadużyć.

Ministerstwo   Finansów   i   Ministerstwo  Rozwoju  uzgodniły  jednak,  że rozwiązanie   pozwalające  na  amortyzację  nabytego  majątku  od  wartości początkowej  powinno zostać przywrócone dla dziedziczonego majątku. Jest to uzasadnione  potrzebą kształtowania dobrych warunków do zmian pokoleniowych w firmach jednoosobowych, wśród których większość to firmy rodzinne. Ułatwi to  ustawa o zarządzie sukcesyjnym, nad którą pracuje Ministerstwo Rozwoju. Najpóźniej  wraz z uchwaleniem tej ustawy planowane jest zatem przywrócenie dotychczasowych  zasad  amortyzacji  dla  spadkobierców,  ze  skutkiem od 1 stycznia 2018 r.

W  odniesieniu  do  darowizn  zaproponowane zostanie natomiast rozwiązanie, które umożliwi kontynuację amortyzacji przez obdarowanego.”

Niestety 4 następne miesiące nie wystarczyły na poprawę złego prawa. Co więcej podatnicy rozliczający się z PIT miesięcznie stanęli (do 20 lutego 2018 r. trzeba było przecież wpłacić zaliczkę na PIT za styczeń 2018 r.) przed sytuacją, w której z jednej strony nie mogą amortyzować otrzymanego w darowiźnie majątku (bo tak stanowią aktualne po 1 stycznia 2018 r. przepisy ustawy o PIT), z drugiej strony mają obietnicę MF co do przysługującej im możliwości. Większość z nich z pewnością nie rozliczała w kosztach spornych odpisów amortyzacyjnych, aby nie narazić się na ewentualne sankcje skarbówki. Pytanie tylko, czy tak powinno wyglądać stosowanie prawa w Polsce? Odpowiedzi każdy może udzielić sobie we własnym zakresie…

Z drugiej strony, jeśli jesteś pokrzywdzony nowymi przepisami uniemożliwiającymi Ci amortyzację majątku uzyskanego w darowiźnie jeszcze przed 1 stycznia 2018 r., w naszej ocenie jest szansa w Twojej sprawie. Traktujemy takie działanie ustawodawcy jako naruszające zasadę tzw. praw nabytych wynikającą z samej Konstytucji.

Powracając natomiast do meritum niniejszej wypowiedzi, kolejnym komunikatem MF zmieniającym prawo był ten z 22 lutego 2018 r. „Ministerstwo Finansów pracuje nad zmianą rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Zmiany dotyczą zwolnienia podmiotów prowadzących działalność w zakresie wymiany walut z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na kasach rejestrujących do końca 2018 roku. W związku z tym branża nie będzie zobligowana do zakupu kas i rozpoczęcia ewidencjonowania sprzedaży od 1 kwietnia 2018 r. Jest to reakcja na liczne postulaty podmiotów wykonujących działalność w tym zakresie, które wskazują na specyfikę prowadzenia tego rodzaju działalności i związane z tym problemy z ewidencjonowaniem sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących”

W skrócie. Robimy prawo (a w trakcie jego tworzenia, a jakże, prowadzimy konsultacje społeczne z zainteresowanymi), później okazuje się, ze popełniliśmy jednak błąd. Część podatników jest na tym stratna, bo np. inwestuje w jak się okazuje niepotrzebne obecnie urządzenia, a następnie prawodawca oświadcza, że się pomylił i jednak urządzeń, do zakupu których zobowiązał określonych podatników, kupować – póki co – nie trzeba.

Podsumowując dzisiejszy wpis (nad wyraz emocjonalny, ale nie wytrzymaliśmy…): ręce opadają…