AktualnościWygrane z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

Ostatni kwartał 2019 r. był dla naszej Kancelarii owocny w wygrane spory sądowe z ZUSem. Przeciwnikiem procesowym, który nie tylko bardzo często dopuszcza się w naszej opinii rażących naruszeń przepisów i praktyki, której nie powinien stosować żaden urząd w Polsce. Także Organem, z którym naszym zdaniem batalie sądowe są bardzo trudne i wymagające m.in. przez wzgląd, że ZUS to także w pewnym stopniu budżet państwa. Tym bardziej cieszą sukcesy.
Przykładowo wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie, który uchylił rozstrzygnięcia Sądu pierwszej instancji, jak i decyzję ZUS, otworzyła się droga Klienta do umorzenia składek na ubezpieczenia społeczne na podstawie tzw. ustawy abolicyjnej. Sąd orzekł na korzyść Klienta przez wzgląd na błędy proceduralne popełnione przez Zakład w trakcie postępowania.