PublikacjaCzy uzyskiwanie pieniędzy na leczenie/rehabilitację w trakcie internetowych zbiórek podlega opodatkowaniu?

Czy uzyskiwanie pieniędzy na leczenie/rehabilitację w trakcie internetowych zbiórek podlega opodatkowaniu?

W ostatnim czasie bardzo popularne (m.in. dzięki skuteczności tego typu działań) stało się poszukiwanie środków na leczenie, czy rehabilitację osób potrzebujących takiej pomocy za pośrednictwem Internetu. W ten sposób informacje o potrzebnej pomocy trafia w zasadzie do nieograniczonej ilości osób, które wpłacając nawet małe kwoty mogą zebrać naprawdę pokaźne sumy.

Pojawia się jednak pytanie, czy otrzymanie przez osobę potrzebującą takich pieniędzy nie skutkuje koniecznością odprowadzenia przez nią jakiś podatków, złożenia zeznań w urzędzie skarbowym, zgłoszenia tego faktu?

Na szczęście co do zasady nie ma takich obowiązków. Potwierdził to Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 15 września 2017 r. (znak: 0111-KDIB4.4015.110.2017.2.BB), przy wydaniu której nasza kancelaria reprezentowała Klientów na zasadzie PRO BONO. Organ słusznie stwierdził, że jeżeli wartość poszczególnych wpłat od osób pomagających (na gruncie podatkowym wpłaty te traktowane są jak darowizny) nie przekroczy kwot wolnych od podatku (obecnie to nieco ponad 4900 zł jeśli osoba wpłacająca nie jest w żaden sposób spokrewniona z otrzymującym środki) wówczas ich otrzymanie nabycie nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Obowiązek opodatkowania nabytych środków pieniężnych wystąpi tylko wówczas, gdy wartość świadczeń otrzymanych od tej samej osoby (podmiotu) przekroczy kwoty określone w art. 9 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

W praktyce zatem w niewielkiej ilości przypadków wystąpi obowiązek opodatkowania i zgłoszenia fiskusowi otrzymanych w ten sposób środków (wpłaty od poszczególnych osób przeważnie nie przekraczają wskazanych powyżej kwot). Natomiast nawet jeśli zdarzy się, że wystąpi obowiązek zapłaty podatku, można złożyć wniosek o umorzenie tego zobowiązania. Mechanizn ten (wniosek o umorzenie podatku) w naszej ocenie powinien być wykorzystywany przez osoby, o których mowa powyżej, co umożliwi przekazanie całej kwoty zebranych środków na leczenie.