PublikacjaJak najlepiej zabezpieczyć swoje interesy podatkowe. Planowanie podatkowe.

Przede wszystkim warto skonsultować swoje zamiary z osobą, która zawodowo zajmuje się doradztwem w zakresie prawa podatkowego. Doradcy podatkowi działają właśnie w tym zakresie jako specjaliści w wąskiej dziedzinie prawa, jakim są zagadnienia podatkowe. Krótka rozmowa niekiedy wystarczy, aby ustrzec się przed błędami, a także poznać obowiązki związane z wykonywaniem danych czynności.

Jednocześnie w przypadkach, gdy podatnicy planują transakcje o dużej wartości, czy stały model prowadzenia biznesu, który będzie systematycznie powtarzalny, warto wystąpić z wnioskami o indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego, co umożliwiają regulacje ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800 ze zm.). Zgodnie z art. 14b i nast. w/w aktu, podatnik może złożyć wniosek o interpretację indywidualną, który dotyczy zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych. W ramach takiego wniosku opisuje się zdarzenie, co do którego chcemy określić skutki podatkowe. Minister Finansów w ciągu 3 miesięcy powinien udzielić odpowiedzi co do zadanych pytań.

Dlaczego warto korzystać z tego rozwiązania? Po pierwsze zastosowanie się do odpowiedzi chroni podatnika – nie może on ponieść negatywnych skutków podatkowych. Po drugie znamy sposób opodatkowania transakcji jeszcze przed jej dokonaniem, co pozwala rozpoznać skutki podatkowe podejmowanej czynności, a także kalkulować opłacalność transakcji. Po trzecie koszt wydania interpretacji to 40 zł od zadanego pytania, możemy więc zoptymalizować wydatki. Po czwarte, jeśli interpretacja nie bedzie dla nas zadowalająca, mamy możliwość zaskarżenia jej do sądu administracyjnego.

Prawnicy z naszej kancelarii mają doświadczenie w planowaniu podatkowym oraz stosowaniu optymalnych rozwiązań dla Klientów. Wielokrotnie wygrywali w sądach administracyjnych sprawy ze skarg na wydane przez Ministra Finansów indywidualne interpretacje, które naszym zdaniem naruszały interesy Klientów.