PublikacjaOdzyskaj podatek od sprzedaży nieruchomości

Niestety coraz częściej spotykamy się z sytuacjami, w których przy sprzedaży prywatnych nieruchomości podatnicy odprowadzają podatek (19%) od dochodu uzyskanego z takiej transakcji. Nie dziwiłoby  to w przypadku, gdy faktycznie na podstawie obowiązujących regulacji występuje taki obowiązek – choć w naszej opinii opodatkowanie prywatnego majątku (często gromadzonego od pokoleń) to ogólnie mocno chybiony pomysł. Jednak w wielu przypadkach poprzez profiskalną interpretację przepisów dokonywaną przez urzędników (z pominięciem korzystnego orzecznictwa sądów administracyjnych, a niekiedy nawet stanowiska Ministerstwa Finansów), podatnicy odprowadzają (nienależny) podatek liczony w dziesiątkach tysięcy złotych.

Najczęściej dzieje się to z trzech powodów. Urzędy odmawiają możliwości korzystania z tzw. ulgi mieszkaniowej (przeznaczenia wydatkowanych kwot na własne cele mieszkaniowe) albo błędnie określają moment nabycia nieruchomości, uznając że nie upłynął jeszcze okres 5 lat od tej daty. Zdarza się także, że nie uznają niektórych wydatków na własne cele mieszkaniowe – np. narzędzi zakupionych na potrzeby prowadzenia remontu mieszkania. Często też sami podatnicy nie uwzględniają niektórych kosztów zbywanej nieruchomości (np. kosztów pośrednictwa, aktów notarialnych, remontów w trakcie posiadania nieruchomości, etc.)

Trzeba zadać pytanie: no dobrze, ale jaką szansę na przekonanie urzędnika do swoich racji (zakładając, że je ma) ma podatnik? Trzeba udzielić też rzetelnej odpowiedzi: szanse podatnika (jeśli nie jest dobrze zaznajomiony z tematem, przepisami i orzecznictwem) są niewielkie. Często nawet w przypadkach, gdy w sprawie występuje pełnomocnik i tak niezbędna jest droga sądowa, aby przekonać fiskusa.

Kto powinien zweryfikować poprawność swoich rozliczeń ze skarbówką w zakresie podatku od sprzedaży nieruchomości? W szczególności powinni zrobić to podatnicy, którzy:

- zapłacili podatek poprzez uznanie, że przesunięcia majątkowe nieruchomości między małżonkami rzutowały na moment nabycia nieruchomości – zasadniczo powinno się tu brać pod uwagę (najwcześniejszy) moment nabycia nieruchomości chociażby przez jednego z małżonków; urzędnicy często uznają, że darowizny między małżonkami, wprowadzenie nieruchomości do majątku wspólnego, czy podział majątku wpływa na moment nabycia nieruchomości, co rzutuje następnie na obliczanie 5 letniego okresu;

- zapłacili podatek wskutek odmowy skorzystania z w/w ulgi mieszkaniowej, gdyż ponieśli wydatki na przystosowanie lokalu do celów mieszkaniowych zanim nabyli formalnie jego własność. To także standardowe działanie skarbówki, na które nie można się (zasadniczo) godzić.

Tylko, czy można odzyskać podatek, który już zapłacono? Tak, jeśli nie przedawniło się jeszcze zobowiązanie podatkowe z tego tytułu. Termin przedawnienia liczymy jako 5 lat od końca roku, w którym nastąpił termin płatności podatku. Przykładowo nieruchomość została sprzedana w 2018 r. Podatek od dochodu z tej transakcji powinien być opłacony w 2019 r. 5 lat liczymy zatem od końca 2019 r. i upływa on 31 grudnia 2024 r. W tym czasie należałoby zwrócić się do urzędu o zwrot nadpłaty oraz skorygować złożone wcześniej (błędne) deklaracje.

Osoby zainteresowane tematem zachęcamy do kontaktu.